zaterdag 15 februari 2020

Het voorzichtige begin van 2020, de eerste vogels van het jaar

Het is voor de blog wel eens lastig dat er bij voorkeur foto's moeten zijn en het liefst nieuwe natuurlijk. Daar wringt de schoen nu omdat ik nog niet kan of ga fotograferen. Maar om toch weer eens wat te plaatsen trek ik gewoon mijn archief open en compenseer oude foto's met nieuwe tekst ;-).
Gisteren zat ik bij de handtherapeut toen ik door het raam een Scholekster aan zag komen vliegen. Hij begon in een plasje te stampen en te foerageren. 'Hé, een Scholekster' zei ik opgetogen, 'mijn eerste dit jaar'. Binnen enkele seconden zat ik met de handtherapeut en zijn stagiair over vogels en vogels kijken te praten. Ik heb in het handencentrum inmiddels al heel wat therapeuten gesproken en ze weten daar nu dat er soms vreemde patiënten komen die lyrisch over vogels kunnen praten. Sommige therapeuten vinden het echt leuk en worden heel enthousiast, andere zitten mij aan te horen alsof ik het over iets buitenaards heb. Maar goed, de Scholekster dus. Hoewel Scholeksters niet zeldzaam zijn, geeft zo'n eerste waarneming van deze soort bij mij toch een heerlijk gevoel, de lente komt eraan.

Scholekster (Haematopus ostralegus)
Vorige week kwam er een berichtje in onze regio-appgroep dat Kees een Rotgans zag in de polder achter mijn huis. Ook geen zeldzame soort langs de kust maar wel in het binnenland bij ons in de polder. Ik reed dus de polder in, kwam Kees tegen en praatte meteen even bij terwijl hij mij de Rotgans wees. Samen keken we de grote groepen Kolganzen af en lazen ook nog diverse halsringen af. Tussen de Kolganzen zaten ook Toendrarietganzen, Grauwe ganzen en een enkele Brandgans. Ik hoopte nu eindelijk weer eens een Roodhalsgans te vinden. Helaas is me dat ook dit jaar nog niet gelukt en eerlijk gezegd frustreert me dat wel een beetje.
Vorig jaar zat er rond deze tijd een Zwarte rotgans in dezelfde polder, die is echt zeldzaam, en daar heb ik me nog 'rot' naar gezocht (uiteindelijk ook gevonden maar het kostte toch heel wat uurtjes).
Het was een mooie zonnige dag en de ganzen zaten op redelijke afstand. Tijdens het ganzen scannen viel mijn oog op een Sperwer die rustig op een randje langs de sloot zat. Ook weer een eerste dit jaar. 

Rotgans (Branta bernicla)
Toen ik weer naar huis reed zag ik eindelijk 'mijn' Steenuiltje. Ik was al diverse keren langs de plek gereden maar zag het uiltje steeds niet, maar nu was hij er dan. Fijne waarneming is dat.

Steenuil (Athene noctua)
Tijdens de tuinvogeltelling in januari telde ik 10 verschillende soorten vogels: Huismus, Roodborst, Vink, Turkse tortel, Ekster, Kauw, Spreeuw, Merel, Pimpelmees en Koolmees. Op 1 soort na stonden deze ook allemaal in de top 10 van de tuinvogeltelling van de vogelbescherming. Het is opvallend dat ik de laatste 2 jaar veel huismussen in de tuin krijg na jaren van afwezigheid. De groep wordt groter dus dat is goed om te zien. Ook de Roodborst is de hele winter al van de partij en snoept van het voer en dan speciaal van de meelwormen die ik strooi. 


Roodborst (Erithacus rubecula)
Overigens voor de lezers onder ons; ik heb de boeken 'Het Roodborstje' en 'Het Winterkoninkje' van Stephen Moss gelezen. De boeken volgen een jaar lang de genoemde soort in wat Moss een biografie noemt. De boeken bevatten veel mooie afbeeldingen en beschrijven o.a. de geschiedenis van en bijgeloof over de vogels en uiteraard heel veel informatie over de soort, verspreiding, broed- en baltsgedrag etc. Geen saaie opsommingen maar lekker leesbaar. Ik vind beide boeken een aanrader.
En aangezien ik best een fan ben van beide vogels, was het leuk om er meer over te lezen.

Winterkoning (Troglodytus troglodytus)
Bovenstaande foto heb ik hier op de blog in 2013 al eens geplaatst met daarbij een gedicht over deze koninklijke vogel.

Met mijn pols gaat het vooruit en vogels kijken door de telescoop gaat goed. Dat heb ik dus ook een aantal keren gedaan. Zo was ik samen met Maria bij de Loenderveense plas waar we o.a. Brilduikers, Nonnetjes en Tafeleenden zagen.

Brilduiker man (Bucephala clangula)

Brilduiker vrouw (Bucephala clangula)

Nonnetje man (mergellus albellus)
Nonnetje vrouw (mergellus albellus)
Een klein rondje Groene jonker (een grote baggerzooi) leverde een mooie waarneming van een Roodborsttapuit op, naast de op de plas verblijvende winter eenden zoals de duizenden Smienten, Wintertalingen en Pijlstaarten.

Roodborsttapuit man (Saxicola rubicola)
Smient man (Mareca penelope)

Smient vrouw (Mareca penelope)
Wintertaling man (Anas crecca)
Voor echt fanatiek vogelen en eventueel fotograferen is het nog te vroeg maar ik geniet van de keren dat het wel gaat al zijn het vaak maar kleine rondjes in de directe omgeving. Mijn geduld wordt nog steeds flink op de proef gesteld maar het is heel fijn om te merken dat ik in elk geval vorderingen maak.

Iedereen weer bedankt voor het bezoek aan mijn blog!