maandag 1 april 2019

Lente in de Waverhoek

Afgelopen vrijdag was ik 's middags vrij om eindelijk eens een rondje Waverhoek te doen. Ik had mijn spreekwoordelijke voortuin al te lang verwaarloosd. Het was heerlijk weer, de zon scheen en het was een aangename 15 graden en vrijwel windstil.

Bij aankomst hoorde ik meteen al de Grutto's en even later stond ik al te genieten van alles wat ik om mij heen zag en hoorde. Blauwborst links en rechts, Rietgors, Tjiftjaffen, Roodborsttapuit.... Bij het fort zaten eindelijk weer eens Krooneenden, dát was lang geleden! Het meeste zat voor de foto wel wat op afstand maar door de telescoop was het natuurlijk prachtig. Met filmen kan ik verder inzoomen dus dat heb ik dan ook gedaan.

Blauwborst (Luscinia svecica)

Roodborsttapuit (Saxicola rubicola)

Bergeend (Tadorna tadorna)

Krooneend (Netta rufina)
In het water de eerste 3 zomertalingen (mannen) prachtig in de telescoop. Baltsende Kluten en ruziënde Kluten, Grutto's lieten zich voortdurend luid horen, Kemphanen en Tureluurs foerageerden er tussendoor. Een Witgat liet zich nog even zien en verder waren alle bekende eenden op de plas. De Scholekster sloofden zich uit net als de Kieviten en de Kokmeeuwen die overal bovenuit schreeuwden.

Kluten (Recurvirostra avosetta)

Kluut (Recurvirostra avosetta)

Ik heb het hele rondje om de Waverhoek gelopen en het was een heerlijke 'Birdfullness' wandeling.

Hier een kort filmpje met een impressie van hoe het vrijdag was.Zondag deed ik samen met Maria een rondje bij haar spreekwoordelijke voortuin, de Haarrijnse plas. Ook hier baltsende blauwborsten, en hoe!

Blauwborst (Luscinia svecica)
Ook zagen we Kleine pleviertjes en Geoorde futen prachtig in zomerkleed. Ze zaten jammer genoeg wel ver weg op de plas. Oeverzwaluwen cirkelden boven ons en de Tjiftjaffen zorgden voor een continu concert. Een paartje Roodborsttapuiten liep te slepen met nestmateriaal. Lente!

Onderweg naar huis vloog er een Ooievaar over, mijn eerste dit jaar. Een paar kilometer verderop vond ik er nog 1 foeragerend in een weiland. De ring kon ik niet aflezen want die zat onder de bagger.
Ooievaar (Ciconia ciconia)
Bij thuiskomst fladderde er een kleine vos en een Dagpauwoog voorbij. Het is lente en ik vind het heerlijk!